;

Váradiné Vastag Györgyi
Pszichológus

Légy olyan, mint egy ablak,
a fényt engedd át magadon,
és add tovább,
hogy jusson másoknak is gazdagon!

Váradiné Vastag Györgyi
egészségfejlesztő mentálhigiénikus,
pszichológus, pedagógus

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

www.bibo-halas.hu

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola

felsovarosi.sulinet.hu

Szakmai önéletrajz

Szolgáltatások
Milyen témákban érdemes hozzám fordulni?

Diákoknak, szülőknek és gyerekeknek:

 • életvezetési problémák
 • káros szokásról való lemondás
 • táplálkozási illetve testsúlyproblémák
 • iskolai konfliktusok, tanulási nehézségek
 • teljesítményszorongás, lámpaláz
 • betegségek pszichés feldolgozása
 • pszichés alapú fájdalmak, betegségek
 • gyász, trauma és más veszteségek feldolgozása
 • krízishelyzet
 • családi problémák, konfliktusok
 • párkapcsolati problémák
 • önbizalomhiány
 • döntésképtelenség
 • stressz, szorongás, feszültség, alvási problémák
 • érzelmek, indulatok kezelésének problémája
 • önismeret, személyiségfejlesztés
 • szociális készségek fejlesztése, társas beilleszkedés
 • kommunikációs készségek fejlesztése
 • problémamegoldási készség fejlesztése
 • empátia fejlesztése
 • stresszkezelő módszerek elsajátítása
 • önérvényesítési készségek tanulása
 • nem-et mondás készségének javítása
 • relaxációs technikák elsajátítása
 • érzelmi intelligencia fejlesztése
 • énhatékonyság fejlesztése
 • asszertív viselkedés elsajátítása

Elsősorban felnőtteknek:

 • munkanélküliség, munkakeresés problémája
 • munkahelyi kiégés
 • munkahelyi konfliktusok
 • nevelési kérdések

Gy.I.K.
Gyakran Ismételt Kérdések

Fejlődés, megértés, tisztánlátás, lendület, boldogulás, önbizalom, elfogadás – mind olyan szavak, amelyekre vágyunk, de sokszor nyomaszt a hiányuk. Mindezek minden ember számára elérhető céllá válhatnak, csírái mindenkiben benne rejlenek. Saját erőforrásainak felismeréséhez és eredményes használatához tudok Önnek iránymutatást, felkészítést és segítséget nyújtani.

A lelki egészség és betegség olyan, mint a fény és a sötétség, fehér és fekete. Ritkán éljük át teljesen e két végletet, legtöbbször a szürke valamelyik árnyalatát érzékeljük - hol jobb, hol rosszabb megvilágításban. Ha Ön nem érzi magát betegnek, de vannak nyomasztó gondjai, akkor is bátran fordulhat pszichológushoz! A mentálhigiéné területe, amely lelki, és gondolkodásbeli egészséget jelent, főképpen az egészséges emberek segítésére szolgál. Éppen akkor vagyunk egészségesebbek, ha nem rejtegetjük magunk előtt egész életen át hiányosságainkat, problémáinkat, hanem aktívan szembenézünk velük és megoldjuk őket, mielőtt teljesen elhatalmasodnának rajtunk. Előfordul, hogy nehéz életproblémákkal, helyzetekkel így vagy úgy egyedül is megküzdünk saját eszközeinkkel, de szakmai segítség nélkül, pszichológiai ismeretek nélkül ez évtizedekbe kerül, órák, hetek helyett. Túlélünk sok dolgot, de nem mindegy, hogyan. Szenvedésnek éljük meg napjainkat, vagy ajándékként? Sínylődni akarunk még éveket, évtizedeket vagy egy egész életet saját lelkünk börtönében? Vagy néhány órás pszichológusi segítséggel egészen más esélyekkel, életkedvvel, önbizalommal és pszichés energiával feltöltődve folytatnánk életünket? Ha viszont kifejezetten betegségtüneteket észlel magán ön vagy a környezete, akkor sem szabad azt megváltoztathatatlan ténynek tekinteni! A tünet csak egy jelzés, mint a láz, hogy valamin változtatni kell. Ha a fő probléma megoldódik, akkor a tünet is megszűnik. Ez esetben pszichiátert is érdemes felkeresni, aki megállapítja, hogy a beszélgetős terápiát szükséges-e gyógyszeres terápiával is kiegészíteni.
Sokszor nagy bátorság kell ahhoz, hogy rászánjuk magunkat arra, hogy pszichológusi segítséget kérjünk. Országunkban sajnos sokan hamarabb vetnének véget életüknek, mint hogy segítséget kérnének. Adja meg az esélyt magának, hogy segítséget kapjon! Szinte nincs annál jobb befektetés az életünkben, mint hogy fejlesszük pszichés képességeinket és önismeretünket!
Életünk születésünktől fogva tele van természetes, életkorral járó fejlődési krízisekkel. A stressz minden változással együtt jár, legyen az kedvező vagy kedvezőtlen. Előfordul, hogy előre nem várt negatív életesemények megzavarják pszichés egyensúlyunkat. Bármennyire mély is a gödör, amibe zuhantunk, fontos, hogy tudjuk, hogy egy jó szakember létrát tud kínálni a mélybe, amellyel sérülések nélkül kimászhatunk, és tapasztaltabban, megerősödve folytathatjuk utunkat.
A pszichológiai segítésnek több szintje van. Néha elég csak egyetlen konzultáció, ami hozzásegít helyzetünk reális értékeléséhez, elindítja a fejlődés felfelé irányuló spirálját. Máskor 3-5 alkalom megfelelő ahhoz, hogy érthetővé váljanak számunkra összefüggések, és az érzelmi zárlatok feloldódjanak, melyek eddig a megoldhatatlanság látszatát kölcsönözték problémánknak. Lehetőség nyílik hosszabb életvezetési tanácsadásra is, mely magában foglalhatja az érzelmi intelligencia fejlesztését, konfliktuskezelési stratégiák és kommunikációs készségek csiszolását és a stresszkezelés módszereinek elsajátítását is. Stabil, kiegyensúlyozott életvezetés mellett is akadhat fejleszthető terület személyiségünkben, az önismeret fejlesztése én-hatékonyságunkra, társas ügyességünkre, sikerességünkre és önértékelésünkre is jó hatással van. Általános önismereti vagy önfeltáró konzultációk mellett lehetőség van adott problémára fókuszált megközelítésre is.
Fiatalként, serdülőként sokat segíthet egy információ vagy egy jó szándékú felnőtt gondolata, aki kívülről látja a helyzetet. Többnyire nem mindegy, hogy kinek számolunk be a minket foglalkoztató vagy bántó dolgokról. Fontos a szakszerűség, és szükségünk van arra a biztonságra is, hogy a ’beavatott’ nem él vissza azzal, amit elmondtunk neki. Ez teljesen természetes reakció, hiszen egy bizonyos fokig védeni kell magunkat. A pszichológust kötelezi a titoktartás. A szülőkön vagy gyámon kívül csak a fiatal beleegyezésével van joga a pszichológusnak bárkit is tájékoztatni a beszélgetésről. 18 éves korig a szülőnek tájékoztatáshoz való joga van, eseti tájékoztatást is kérhet a pszichológustól. 16 éves kortól a fiatal megnevezhet más felnőtt korú rokont is, akire ez a jog a fiatal által átruházható. 18 éves kor felett nem szükséges a szülő beleegyezése a pszichológussal való konzultációhoz.